سفارش تولید


  


 

تماس با بخش تولید جهت سفارش :

Pideo.ir@gmai.com

مدیر بخش تولید ویدیو : مرادی 09363005323

 

 

لطفا فقط برای موارد مربوط به تولید ویدیو با این شماره تماس بگیرید .

برای تماس با عوامل و سایت های مربوط به ویدیو های موجود در سایت به صفحه آن ویدیو در سایت مراجعه فرمایید.